Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Hur är man framgångsrik i ett förändrat klimat? Hur minskar man risken för stora kostnader vid mer extremt väder och höjd havsnivå?

Att vara en framgångsrik och attraktiv företagare, kommun eller region kan komma att handla mer och mer om robusthet och innovation i samklang med klimatförändringarna.

Vi arbetar med processer som syftar till att klimatanpassa privat och offentlig sektor, det vill säga hantera risker och ta vara på möjligheter förknippade med klimatförändringar. Det gör vi genom att kombinera kunnande inom klimat, affärsutveckling, organisationsutveckling och processledning.

Välkomna att ta kontakt!